Velkommen til PEVS!

Ved å bruke spørreskjemaet PEVS kan du få et bilde av situasjonen i prosjektet ditt. Skjemaet er laget av professorene Erling S. Andersen og Svein Arne Jessen, Handelshøyskolen BI.

PEVS © 2010-2023 Prosjekt Norge – Om PEVSProsjekt Norge – Versjon 2.7.0
PEVS © 2010-2023 Prosjekt Norge – Versjon 2.7.0