PEVS - Prosjektevalueringsskjemaet

Det er av betydning for en styringsgruppe eller en prosjektleder å kunne ta "temperaturen" på prosjektet underveis i prosjektarbeidet. Spørreskjemaet PEVS er et hjelpemiddel i en slik temperaturmåling. Resultatene vil vise situasjonen i prosjektet sammenliknet med hva som er den vanlige situasjonen for andre norske prosjekter. Man får råd om hva det viktig å gripe fatt i for å forbedre situasjonen for prosjektet. På denne måten får man råd om hva det viktig å gripe fatt i for å forbedre situasjonen for prosjektet. Spørreskjemaet er utviklet av Erling S. Andersen og Svein Arne Jessen, begge fra Handelshøyskolen BI.

Skjemaet finnes både på norsk og på engelsk. Her har du norsk versjon og her har du engelsk versjon.

Ved å bruke spørreskjemaet PEVS kan du få et bilde av situasjonen i prosjektet ditt. Skjemaet er laget av professorene Erling S. Andersen og Svein Arne Jessen, Handelshøyskolen BI.

PEVS © 2010-2023 Prosjekt Norge – Om PEVSProsjekt Norge – Versjon 2.7.0
PEVS © 2010-2023 Prosjekt Norge – Versjon 2.7.0