NorskEnglish

Prosjektevalueringsskjemaet (PEVS) er et verktøy som kan brukes til å få et bilde av situasjon i prosjektet.

Selv om du ikke er medlem av Prosjekt Norge, har du anledning til å bruke PEVS gratis for å gjøre en evaluering av ditt prosjekt.

Åpen versjon →

For å bruke dette web-verktøyet, må du logge inn på dette verktøyet. Hvis du ikke har en konto allerede, kan du kontakte din lokale administrator.

PEVS © 2010-2023 Prosjekt Norge – Om PEVSProsjekt Norge – Versjon 2.7.0
PEVS © 2010-2023 Prosjekt Norge – Versjon 2.7.0